Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Romantikk og realismeChevronRight
  5. Sosialrealisme og magisk realismeChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • vite kva som kjenneteiknar sosialrealistisk litteratur
  • vite kva som ligg i omgrepet magisk realisme
  • kjenne til nokre sosialrealistiske litterære verk i norsk litteratur
  • kunne kjenne igjen realistiske trekk i tekstar av Rudolf Nilsen, Dag Solstad og Kjartan Fløgstad