Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Romantikk og realismeChevronRight
  5. NaturalismenChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til viktige sider ved den litterære retninga som blir kalla naturalismen
  • kjenne til nokre sentrale forfattarar og litterære verk frå denne perioden
  • kunne peike på naturalistiske trekk i litteratur og biletkunst