Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Romantikk og realismeChevronRight
  5. Det moderne gjennombrottetChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • forstå kva som ligg i omgrepa "det moderne gjennombrottet" og "kritisk realisme"
  • kjenne til nokre litterære verk som er kjenneteikna av kritisk realisme
  • kjenne til dei problema Henrik Ibsen, Alexander Kielland og Jonas Lie sette under debatt
  • forstå samanhengen mellom samfunnsutvikling og litteratur