Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Romantikk og realismeChevronRight
  5. Poetisk realismeChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • vite kva som kjenneteiknar den litterære perioden som blir kalla romantisk eller poetisk realisme
  • kjenne til viktige sider ved forfattarskapen til Camilla Collett og Bjørnstjerne Bjønson
  • kunne kjenne att romantiske og realistiske trekk i diktinga deira