Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Romantikk og realismeChevronRight
 5. "Radio Undset" ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

"Radio Undset"

I denne oppgåva skal du sjå nærmare på ein elevproduksjon. Christopher Colin Archer (bilete) valde seg Sigrid Undset som tema for det skjønnlitterære programmet på Vg3, og han laga eit radioprogram: "Radio Undset".

Om forfattaren av "Radio Undset"

Portrett av Christopher Colin Archer, avgangselev ved Greveskogen videregående skole 2014
Christopher Colin Archer

Christopher Colin Archer var avgangselev på Greveskogen videregående skole i 2013/2014. Christopher er glad i musikk, han har spelt gitar i mange år og kan traktere dei fleste instrumenta. Derfor er det inga overrasking at han valde musikklinja på vidaregåande skule! Men Christopher er òg interessert i litteratur. Jo Nesbøs Politi er éi av favorittbøkene. Ei anna er Too much happiness av nobelprisvinnar Alice Munro.

Då elevane i klassen skulle førebu og framføre eit skjønnlitterært program, ville Christopher gjere noko meir kreativt enn berre å levere ein skriftleg tekst og halde eit foredrag, og dermed var ideen til "Radio Undset" fødd. I programmet høyrer vi både Christopher sjølv og far hans, Espen Archer.

Radio Undset

0:00
Radio Undset

Oppgåve 1

Innhald og verkemiddelbruk i "Radio Undset"

Lytt til "Radio Undset" av Christopher Colin Archer og jobb deretter med spørsmåla nedanfor.

 1. Kva for "harde fakta" om Sigrid Undset og forfattarskapen hennar får vi presenterte i dette programmet?
 2. Kva for nokre tradisjonelle radiosjangrar vert brukte og sette saman til ein ny tekst i "Radio Undset"?
 3. Gi nokre døme på kreativ og formålstenleg bruk av auditive verkemiddel som lyd, musikk og stemmebruk.
 4. Er stilen som Christopher har valt heilt moderne, eller er han meir typisk for tidlegare periodar i radiohistoria? Grunngi svaret.
 5. Er det noko Christopher eventuelt kunne gjort annleis eller betre? Grunngi svaret.
 6. Lytt med eit kritisk øyre: Er alle opplysningane i programmet korrekte?
 7. Samanlikn innhaldet i "Radio Undset" med det du kan lese om Sigrid Undset i læreboka di eller i NDLA. Har Christopher fått med seg det viktigaste om Sigrid Undset, eller er det nokon opplysningar du saknar?

Oppgåve 2

Skriveoppgåve

Skriv ein samanhengjande tekst på inntil 250 ord der du gjer greie for verkemiddelbruken i "Radio Undset".

Læringsressursar

Romantikk og realisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale