Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Romantikk og realismeChevronRight
 5. Oppsummeringsspørsmål om sosialrealismeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppsummeringsspørsmål om sosialrealisme

Oppsummeringsspørsmål til fagstoffsida om sosialrealisme og magisk realisme.

Kvinner går i 8. marstog 1973
 1. Kva kjenneteiknar den sosialrealistiske litteraturen?
 2. Kva var typiske kampsaker i 1970-talslitteraturen?
 3. Kva er motiv og bodskap i romanen Arild Asnes av Dag Solstad?
 4. Kva for likskapar kan ein finne mellom Camilla Colletts roman Amtmandens Døttre og romanar av forfattarar som Bjørg Vik og Torill Brekke?
 5. Kva ligg i omgrepet "kjøkkenbenkrealisme"? Finn døme på moderne litteratur som tematiserer dei rettane og moglegheitene kvinner har.
 6. Kva ligg i omgrepet magisk realisme?
 7. Kvifor kan ein seie at romanen Dalen Portland, av Kjartan Fløgstad, både er sosialrealistisk og magisk realistisk?

Læringsressursar

Romantikk og realisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale