Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Romantikk og realismeChevronRight
 5. Oppsummeringsspørsmål til nyrealismenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsspørsmål til nyrealismen

Oppsummeringsspørsmål til fagstoffsida om nyrealismen.

 1. Kvifor vert nyrealismen også kalla etisk realisme?
 2. Peik på nokre forskjellar mellom den kritiske realismen og den etiske realismen/nyrealismen.
 3. Kva for etisk val vert Ragnhild stilt overfor i Olav Duuns roman Medmenneske?
 4. Kvifor skreiv Duun på dialekt?
 5. Kvifor skreiv mange nyrealistar historiske romanar?
 6. Kva for viktige historiske hendingar skjedde i 1905?
 7. Kvifor skreiv mange nyrealistar fleirbindsverk?

Læringsressursar

Romantikk og realisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale