Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Romantikk og realismeChevronRight
 5. Oppsummeringsspørsmål: naturalismenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Oppsummeringsspørsmål: naturalismen

Oppsummeringsspørsmål til fagstoffsida om naturalismen.

Les fagstoffsida om naturalismen og svar på spørsmåla:

 1. Når begynte norske forfattarar å skrive naturalistiske romanar?
 2. Peik på likskapar og ulikskapar mellom realismen og naturalismen.
 3. Kva er den store forskjellen mellom Nora i Et dukkehjem og Oline i Hellemyrsfolket?
 4. Ory, hovudpersonen i Amalie Skrams roman Forrådt, kjenner seg sviken av både mor og ektemann. Kva slags svik har dei utsett henne for?
 5. I slutten av romanen vel Orys mann, kaptein Rieber, å ta sitt eige liv. På kva måte er dette eit typisk naturalistisk trekk ved romanen?
 6. Kva for eit samfunnsproblem tek Amalie Skram opp i Forrådt?
 7. Korleis kritiserte Christian Krohg seksualmoralen i samfunnet?
 8. Nemn nokre andre sentrale naturalistiske forfattarar som sette søkjelyset på det synet samfunnet hadde på kjønn og seksualitet.

Læringsressursar

Romantikk og realisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kjeldemateriale