Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Romantikk og realismeChevronRight
 5. Oppsummeringsspørsmål: det moderne gjennombrottet - den kritiske realismenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Oppsummeringsspørsmål: det moderne gjennombrottet - den kritiske realismen

Oppsummeringsspørsmål til fagstoffsida om det moderne gjennombrottet.

Scene fra Ibsens drama "Et dukkehjem"
Frå ei oppsetjing av Et dukkehjem av Henrik Ibsen.
 1. Kven var Georg Brandes?
 2. Kva var oppgåva til litteraturen, ifølgje Brandes?
 3. Nemn fem–seks viktige norske og nordiske forfattarar som vart inspirerte av Brandes.
 4. Kva for nokre tema var dei realistiske forfattarane på 1870- og 1880-talet opptekne av?
 5. Kva var det desse forfattarane ønskte å oppnå gjennom tekstane sine?
 6. Kva betyr det at litteraturen skulle ha ein tendens?
 7. Kva tankegods frå opplysingstida kan ein finne igjen i det moderne gjennombrottet?
 8. Kva litterære sjangrar eigna seg best for å skildre samfunnsproblem på ein sannferdig måte, ifølgje dei realistiske forfattarane?
 9. På kva måte er Ibsens Nora ei typisk realistisk heltinne?
 10. Kva gjorde Ibsen for å skape eit meir realistisk teater?
 11. Kva er "nyttepoesi"? Og kva trur du Kielland la i at det han skreiv, var "nyttepoesi"?
 12. Kva for nokre tema var Kielland særleg oppteken av?

Læringsressursar

Romantikk og realisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kjeldemateriale