Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Romantikk og realismeChevronRight
 5. Oppgåver om Bjørnsons bondeforteljingarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåver om Bjørnsons bondeforteljingar

Oppgåve 1

Forteljinga "Faderen" av Bjørnstjerne Bjørnson

Dramatisering av forteljinga "Faderen" av Bjørnstjerne Bjørnson. Forteljinga vart gitt ut i samlinga Småstykker i 1860.

Les forteljinga "Faderen" av Bjørnstjerne Bjørnson på bokhylla.no. Du kan òg sjå dramatiseringa av teksten (ovanfor) eller lytte til han:

"Faderen"

0:00
"Faderen"

Oppgåve 2

Om Bjørnsons bondefortellinger

En bondebegravelse (1883–85)
Erik Werenskiold: En bondebegravelse (1883–85)

Les om Bjørnstjerne Bjørnsons forteljing "Faderen", og finn svar på desse spørsmåla:

 1. På kva måte braut Bjørnson med tidlegare forteljingar om "den norske bonden" i bondeforteljingane sine?
 2. Bjørnson hadde eit pedagogisk formål med bondeforteljingane sine. Kva slags formål var dette?
 3. Gi døme på korleis skrivestilen til Bjørnson var inspirert av den norrøne sagastilen.
 4. På kva måte brukte Bjørnson norske folkeeventyr i bondeforteljingane sine?
 5. Korleis peiker skrivestilen i bondeforteljingane fram mot realismen?
 6. Kva er temaet i "Faderen"? Kva for ei utfordring er det hovudpersonen møter?
 7. Peik på romantiske og realistiske trekk ved forteljinga.
 8. Kva meinte Bjørnson med at bondeforteljingane hans tematiserer "lidelsens høyskole"?

Læringsressursar

Romantikk og realisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale