Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Romantikk og realismeChevronRight
 5. Oppgåver til Amtmandens DøttreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Oppgåver til Amtmandens Døttre

Oppgåve 1

"Camilla Collett om seg sjølv"

Sjå videoklippet om Camilla Collett, som vart laga i samband med stemmerettsjubileet i 2013. Noter stikkord om både boka og forfattaren! Her er det mykje nyttig informasjon å hente.

Oppgåve 2

Amtmandens Døttre – Noregs første tendensroman

Les om Camilla Collett Amtmandens Døttre i, og finn svar på følgjande spørsmål:

 1. Kva meiner ein med omgrepet tendensroman, og kvifor kan ein kalle Amtmandens Døttre ein tendensroman?
 2. Fortel kort kva som er handlinga og bodksapen i romanen. Kva trur du Camilla Collett meinte med å la hovudpersonen Sofie i Amtmandens Døttre seie «Vår bestemmelse er å giftes, ikke å bli lykkelige»?
 3. Peik på nokre forhold som medverka til at Camilla Collett fekk ein meir stimulerande oppvekst enn det som var vanleg for kvinner på den tida.
 4. Kvifor gav ho ut mange av tekstane sine anonymt?
 5. Kva er meint med at Camilla Collett var ein forskjells-feminist?
 6. Korleis levde Camilla Collett eit «moderne kvinneliv»?
 7. Nemn nokre døme som viser at kamp for kvinnene sine rettar var eit viktig tema i Noreg på slutten av 1800-talet.

Læringsressursar

Romantikk og realisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kjeldemateriale