Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. BarokkenChevronRight
 5. Herre Gud! Ditt dyre navn og æreChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Litterære tekstar

Herre Gud! Ditt dyre navn og ære

Salmen ”Herre Gud, ditt dyre navn og ære” blei skriven i 1698. Den eigentlege tittelen er "Helliget vorde ditt navn". Salmen skal forklare og utdjupe andre linja i den kristne bøna Fadervår: "La namnet ditt helgast".

Teksten er ein del av samlinga Katekismus-Sange. Desse songane var tenkte for bruk i kyrkjelyden. Dei forklarer tekstane i Martin Luthers vesle katekisme, som er ei kortfatta framstilling av den kristne truslæra.

Helliget vorde ditt navn (utdrag)

1

Herre Gud! Ditt dyre navn og ære
Over verden høyt i savn må være,
Og alle sjele, og alle trelle,
Og hver geselle de skal fortelle
Din ære.

Ordforklaringar
 • høyt i savn namngjeten, respektert
 • sjele sjeler; her: synonym for "menneske"
 • alle trelle alle slitarane, alle med hardt fysisk arbeid
 • geselle handverkssvein

3
Om seg folk anstille vil så slemme,
Guds navn slett å tie still og glemme,
Så skal dog stene og tørre bene
Ei være sene hans navn det rene
å fremme.

Ordforklaringar
 • anstille seg oppføre seg
 • slem ille, ikkje bra
 • ei ikkje
 • slett å tie still og glemme
  rett og slett å teie om og gløyme
 • ren her: utan synd
 • å fremme å få fram, å løfte fram

4

Ja før Gud sin ære skal forlise,
Før skal hav og grommen hval ham prise,
Samt og tanteien, som løper leien,
Stenbit og seien og torsk og skreien.
Og nise.

Ordforklaringar
 • forlise miste
 • grummen farleg, glupsk
 • tanteien mest sannsynleg: delfin
 • leien farvatn, skipslei
 • stenbit steinbit
 • nise ein vanleg kvalart

5

Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mann var døde,
Om folk forsvimler, i Herrens himler
Utallig vrimler, som slår på cimler
Hin søde.

Ordforklaringar
 • forsvimle "svime av for godt", døy
 • utallig vrimler tallause (englar) vrimlar
 • cimler symbel, bekken
  (instrument, to metallplater som ein slår mot kvarandre)
 • hin søde dei søte (symblane), dvs. symblar med søt klang

8

Høyen hall og dypen dal skal vike,
Jord og himmel falle skal tillike,
Hver bjerg og tinde skal slett forsvinne,
Men Herrens minne til tusen sinne
Skal stige.

Ordforklaringar
 • høyen hall fjelltopp, høg klippe
 • vike flytte seg, bli borte
 • tillike på same vis, også
 • bjerg fjell
 • tinde fjelltopp
 • slett heilt enkelt
 • Herrens minne minnet om Herren (Gud)
 • til tusen sinne tusen gonger (så mykje)

12

Herrens navn hos oss på jord kan ikke
Helliges ikkun med ord og nikke;
Nei, hvor du svever og hvor du strever,
Se til du lever, som Guds ord krever
Til prikke.

Ordforklaringar
 • ikkun ikkje berre
 • med ord og nikke med ord og nikking (gestar)
 • sveve streife rundt
 • streve her: lengte
 • til prikke heilt nøyaktig

13

La ditt lys for folket smukt så brenne,
At enhver din dyd og tukt kan kjenne,
Lev ei begjærlig, ei folk besværlig
Lev from og ærlig mot hver mann kjærlig
Til ende.

Ordforklaringar
 • smukt vakkert, flott
 • dyd fromleik
 • tukt sømmeleg oppførsel, god oppdraging
 • ei folk besværlig ikkje til plage for folk
 • til ende til døden

Læringsressursar

Barokken

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale