Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. BarokkenChevronRight
 5. Barokke trekk ved biletet Pike med perleøredobbChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Barokke trekk ved biletet Pike med perleøredobb

Finn barokke trekk i måleriet Pike med perleøredobb, og samanlikn biletet med andre kunstverk.

Oppgåve 1

Biletet av Mona Lisa vart måla i den perioden som vi gjerne kallar «renessansen», medan Pike med perleøredobb er måla i ein periode som vert omtalt om «barokken».

 • Kva er hovudforskjellen i måten desse to måleria framstiller ei ung jente på?
 • Leonardo da Vinci bygde opp biletet sitt med horisontale og vertikale liner, mens Vermeer har plassert motivet i ei diagonal line. Kva for effekt har det?

Oppgåve 2

Samarbeid gjerne to og to.

 1. Lyssettinga i måleriet Pike med perleøredobb vert ofte omtalt som «typisk barokk». Gjer greie for måten motivet er lyssett på.
 2. Perleøredobben er eit element vi legg merke til, både i motivet og bilettittelen. Kva for verkemiddel bruker målaren for å trekkje merksemda vår mot dette elementet i biletet?
 3. Kva for symbolsk meining trur du eit slikt smykke hadde på 1600-talet?
 4. Sterke kontrastar er eit viktig verkemiddel i barokk kunst. Kva for kontrastar finn du i dette biletet?
 5. Studer sjølvportrettet til Odd Nerdrum som er måla i perioden 1984 til 1995. Kva for likskapar er det mellom dette portrettet og biletet til Vermeer?
Barn og vaksne i festleg lag. Måleri.
Biletet Heilagetrekongarsfest vart måla av Jan Steen i tidsrommet 1660 til 1670.

Oppgåve 3

Samanlikn Johannes Vermeer sitt måleri Pike med perleøredobb med Jan Steens måleri Heilagetrekongarsfest, som er eit anna nederlandsk måleri frå om lag same perioden.

 • Kva for eit av desse måleria er mest i tråd med dei tankane de har gjort dykk om barokk målekunst?
 • Grunngi svaret, og presenter det for resten av klassen. Vis bileta på storskjerm.

Læringsressursar

Barokken

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale