Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. BarokkenChevronRight
  5. Salmar til alle tiderChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Salmar til alle tider

I denne oppgåva skal du samanlikne korleis Gud vert skildra i salmane «Vår Gud, han er så fast en borg» av Marin Luther og «Den fattige Gud» av Edvard Hoem.

religion

Tekstutval

Tekst 1

Martin Luther: Vår Gud, han er så fast en borg

Den tyske kyrkjereformatoren Martin Luther (1483–1546) skreiv ei rekkje salmar. Mest kjend er salmen «Vår Gud, han er så fast en borg».

Tekst 2

Edvard Hoem: Den fattige Gud

Den norske forfattaren Edvard Hoem (1949– ) var politisk aktiv på venstresida på 1970-talet. Han skriv romanar, skodespel, lyrikk og biografiar.

Oppgåve

Skriv eit kortsvar på 250 ord der du reflekterer over dette:

  • likskapar og skilnader mellom tankane Martin Luther gjorde seg om Gud, og tankene som kjem til uttrykk gjennom tekstane frå samtida vår
  • kva ordvalet og biletbruken fortel om dei ulike tidsepokane desse tekstane vart til i

Læringsressursar

Barokken

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale