Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. BarokkenChevronRight
  5. Barokke trekk i populærkulturenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Barokke trekk i populærkulturen

I barokken møter vi ei pompøs og prangande livsutfalding, med vekt på det overdådige. Overdrivingar, motsetnader, bruk av religiøse metaforar og eit sterkt og dramatisk biletspråk er kjenneteikn på barokk kunst av alle slag. I vår tid kan vi kjenne att barokke trekk i delar av populærkulturen.

Hank von Helvete og Turboneger 2002. Fotografi.
Hank von Helvete og Turboneger på Quart-festivalen i 2002.

Gruppeoppgåve

Jobb i grupper på tre–fire elevar.

  1. Forklar kva vi meiner med omgrepet «populærkultur».
  2. Finn eksempel på moderne tekstar, bilete og musikk som bruker barokke verkemiddel.
  3. Presenter eksempla for klassen ved hjelp av PowerPoint eller eit anna presentasjonsverktøy, og peik på typiske barokke trekk i eksempla de har valt.
  4. Diskuter i klassen: Kvifor blir mange ungdommar i dag fasinerte av det dramatiske og det overnaturlege?

Læringsressursar

Barokken

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale