Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. BarokkenChevronRight
  5. Salmelitteraturen i barokkenChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter å ha følgt denne læringsstien skal du:

  • ha kjennskap til salmediktarane Thomas Kingo og Martin Luther
  • ha kjennskap til nokre sentrale tekstar av desse forfattarane
  • ha trent på å kommentere form og innhald i salmar frå barokken, og kunne setje desse inn i ein kulturhistorisk samanheng
  • ha trent på å sjå forskjellar mellom skriftspråket på 1600-talet og 1800-talet, og mellom norsk og dansk skriftspråk