Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Folkedikting og samtidstekstarChevronRight
  5. Pesta kjem!ChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Kva skjer med oss når pesta kjem? I denne læringsstien skal du bruke perspektiv både frå historiefaget og norskfaget.

Når du har gjennomført læringsstien, skal du

  • vite kva ei segn er, og kunne bruke denne kunnskapen i eigen tekstproduksjon
  • kjenne til segna om Jostedalsrypa
  • ha kunnskap om Svartedauden, og korleis pesta påverka leveforholda i Noreg på 1300-talet
  • kjenne til ulike former for historiske kjelder, og kunne vurdere ulike skildringar kjeldekritisk og i kontekst
  • forstå kva som skjer når menneske i moderne samfunn blir råka av pest