Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Folkedikting og samtidstekstarChevronRight
 5. Samanlikn fire kjelder om SvartedaudenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Samanlikn fire kjelder om Svartedauden

Dei førestillingane vi har om hendingar som skjedde før vi blei fødde, baserer vi i stor grad på andre sine skildringar. Men kor truverdige er desse skildringane eigentleg?

Svartedauden. Maleri.

Desse fire kjeldene er skildringar om følgjene av pesten som råka Noreg og resten av Europa på 1300-talet.

 1. Segna Jostedalsrypa
 2. Dokumentar om Svartedauen (Om du ikkje har tid til å sjå heile dokumentaren, kan du danne deg eit raskt inntrykk ved å sjå innleiinga)
 3. Fagartikkel i Forskning.no: Svartedauden enda verre enn antatt
 4. Oppslagsverk Store norske leksikon: ødegård

Oppgåve 1

 1. Kva er forskjellen på ei skildring og ein leivning som historisk kjelde?
 2. Kva er forskjellen på ei primærkjelde og ei sekundærkjelde?
 3. Er dei kjeldene som er gjevne opp ovanfor primærkjelder eller sekundærkjelder? Grunngi svaret.
 4. Kva formål har dei fire skildringane?
 5. Kan vi sjå på ei segn som ei historisk kjelde? Kvifor? Kvifor ikkje?
 6. Kva skildring vil du seie er mest truverdig? Tenk deg godt om, og grunngi svaret ditt.
 7. Kva skildring tykkjer du gav deg mest forståing av det som skjedde? Grunngi svaret.

Oppgåve 2

Diskuter med ein medelev:

 1. Segna om Jostedalsrypa har levd på folkemunne i fleire hundre år. På kva måte er den konteksten vi les teksten i i dag forskjellig frå den konteksten segna opphavleg blei fortald i?
 2. Korleis er konteksten med på å styre forståinga vår av bodskapen i segna?

Læringsressursar

Folkedikting og samtidstekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale