Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Folkedikting og samtidstekstarChevronRight
  5. Memento mori – Hugs, du skal døy!ChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien skal du

  • kjenne til nokre eldre og nyare tekstar som handlar om døden og om kva døden har å seie for livet
  • kunne identifisere ulike forteljemåtar og samanlikne desse
  • forstå korleis tekstar er prega av tenkjemåtar i samtida
  • kunne gjere greie for verdiane tekstane gir uttrykk for, og samanlikne dei