Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Folkedikting og samtidstekstarChevronRight
 5. Oppgåver til ei sørsamisk forteljingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåver til ei sørsamisk forteljing

Studer de sørsamiske forteljinga "Den gylne tida og korleis ho tok slutt" og samanlikn henne med syndefallsforteljinga i Bibelen

Grønne gardiner av blafrende nordlys.

Oppgåve 1

Spørsmål til teksten

Les eventyret " Den gylne tida og korleis ho tok slutt " og svar på spørsmåla nedanfor.

 1. Korleis skildrar eventyret tilstanden på jorda like etter at Jupmele har skapt ho?
 2. Brørne Naevie og Adtjis står for to forskjellige haldningar til jorda og den overfloda som Gud har gitt menneska. Forklar.
 3. Kva er Jupmeles reaksjon på drapet på Naevie og på åtferda til menneska elles?
 4. Kva håp gir forteljinga om at den gylne tida vil komme tilbake?
 5. Kva menneskelege eigenskapar og verdiar vert framheva som rette i forteljinga?

Oppgåve 2

Samanlikn eventyret med syndefallsforteljinga i Bibelen.

 1. Samanlikn denne forteljinga med syndefallsforteljinga i Bibelen. Sjå på
  • "Den gylne tida" og tida før syndefallet
  • dei menneskelege eigenskapane som bringar ulykke og død inn i verda
  • liva til menneska høvesvis etter den gylne tida og etter syndefallet
 2. I første Mosebok, kapittel fire finst det òg ei forteljing om to brør. Kva for nokre fellestrekk har denne forteljinga med forteljinga om Naevie og Adtjis?
 3. Forteljinga om den gylne tida og korleis ho tok slutt, har fått sjangernemninga eventyr. Er dette ei riktig sjangernemning med tanke på kva forteljinga handlar om? Eller burde ein kalla denne forteljinga for ein myte? Grunngi svaret.

Læringsressursar

Folkedikting og samtidstekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale