Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. Spørsmål til teksten "Historia og historiene om Noreg"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Spørsmål til teksten "Historia og historiene om Noreg"

Oppgåver til ein fagtekst om kva norsk historie og folkediktning hadde å seie for nasjonsbygginga på 1800-talet. Desse spørsmåla oppsummerer det viktigaste innhaldet i fagstoffet "Historia og historiene om Noreg".

Du kan godt lese spørsmåla før du byrjar å lese teksten, slik at du veit kva du skal leite etter i teksten. Du kan også velje å jobbe med spørsmåla etterpå, slik at du kan repetere og sjå kva du har fått med deg.

  1. Nemn nokre viktige årsaker til at Noreg i løpet av 1800-talet utviklar seg til å bli ein meir stolt og sjølvmedviten nasjon.
  2. Kva for tekstar skreiv Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson på midten av 1800-talet?
  3. Kvifor er desse tekstane sentrale sett i lys av ideen om nasjonsbygging?
  4. Kva for andre tekstar som har fått mykje å seie for korleis nordmenn ser på seg sjølve og den nasjonale identiteten sin, kom ut i denne perioden?
  5. Kvifor fekk illustrerte utgåver av til dømes Snorres Kongesagaer og Norske folkeventyr mykje å seie for nasjonsbygginga / "det norske prosjektet"?

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale