Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. Spørsmål om dei første nasjonsbyggjaraneChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Spørsmål om dei første nasjonsbyggjarane

Spørsmål til fagteksten dei første nasjonsbyggjarane.

En Aften i Norske Selskab. Maleri.

Du kan gjerne lese spørsmåla før du les fagteksten om dei første nasjonsbyggjarane, slik at du veit kva du skal leite etter. Alternativt kan du velje å jobbe med spørsmåla etterpå for å sjekke kva du har fått med deg.

  1. Kva vart den første rørsla som jobba for norsk fridom og sjølvstende kalla?
  2. Gi ein kort karakteristikk av kva og kven Norske Selskab var.
  3. Nemn nokre årsaker til at kampen for norsk sjølvstende tok til på slutten av 1700-talet.
  4. Kva gjekk dei to ulike modellane for tenking om nasjonalstaten som inspirerte dei norske nasjonsbyggjarane, ut på?
  5. Kva meiner vi med nasjonsbygging?

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale