Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Forteljingar om det norskeChevronRight
 5. Ja, vi elsker – før og nåChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ja, vi elsker – før og nå

Kva kjenneteikna fedrelandssongane som vart skrivne på 1800-talet? Korleis skriv ein fedrelandsongar i dag? Seier desse tekstane oss noko om måten samtida forstod Noreg og "det norske prosjektet" på?

Nasjonalsongen – ein song for heile folket

På 1800-talet vart det skrive mange fedrelandssongar. Nokre av desse finn du i tekstsamlinga Nasjonalsongar i dette kapittelet.

Det er også skrive nasjonalsongar i vår tid. Stort sett er desse skrivne som bidrag til meir eller mindre uhøgtidelege konkurransar, men nokre handlar også om djupe kjensler og blir brukt ved store nasjonale tilstellingar. Kva kan desse tekstane seie oss om korleis vi ser på Noreg og det å vere norsk i dag?

Oppgåve

Ta utgangspunkt i ein fedrelandssong frå 1800-talet og ein av dei nye tekstane. Samanlikn dei. Spørsmål du kan stille deg, er:


 • Kva er det som vert karakterisert som typisk norsk i teksten?
 • Kva for funksjon har naturen i teksten?
 • Korleis vert nordmenn framstilte i teksten?
 • Er det noko som vert heidra, i så fall kva?
 • Er det noko som vert kritisert, i så fall kva?
 • Kva er den største forskjellen mellom dei to tekstane?
 • Kva seier desse forskjellane deg om Noreg før og no?

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale