Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. Typisk norsk – ikkje slott, men storslått naturChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Typisk norsk – ikkje slott, men storslått natur

Når Noreg vert presentert i reklame, anten for å få turistar til landet eller for å selje norske produkt, vert gjerne norsk natur marknadsført. Fjordar og fjell har på mange måtar vorte det arketypisk norske.

For medan England har fotball og Big Ben, Frankrike har Eiffeltårnet og Louvre – og USA marknadsfører storbyen New York og badeliv og fornøyelsesparkar i Florida, så sel vi norsk, urørt natur som «typisk norsk».

Oppgåve

Studer desse tre reklamefilmane:

  1. Kva vert presentert som typisk norsk i desse tre reklamane? Ver konkret, og bruk omgrep frå retorikken i svaret ditt. Tenk for eksempel gjennom: Finn du eksempel på patos? Korleis vert etos styrkt? Finst det eit felles norsk verdigrunnlag, eit felles topos, som tekstane speglar att?
  2. Kva tenkjer du er bodskapen i dei tre reklamane, i tillegg til at ein skal kjøpe produktet det vert reklamert for?
  3. Diskuter: Er det som vert presentert som typisk norsk i desse reklamane, det du meiner er mest typisk norsk, eller er det ein klisjé at dette er det typiske Noreg? Grunngi svaret ditt.

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale