Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Forteljingar om det norskeChevronRight
 5. Wergeland og WelhavenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Wergeland og Welhaven

Les fagteksten "Vi ere en nasjon, vi med". Søk også etter informasjon om Wergeland og Welhaven på Internett.

 1. Gi ein karakteristikk av Henrik Wergeland. Kven var han? Kva gjorde han?
 2. Vis døme på at Wergeland jobba for nasjonsbygging og var ein bidragsytar i det norske prosjektet.
 3. Vis døme på at Wergeland jobba for folkeopplysing.
 4. Gi ein karakteristikk av Johan Sebastian Welhaven. Kven var han? Kva gjorde han?
 5. Kva for synspunkt hadde Welhaven på Noreg og "det norske"?
 6. Nemn døme på emne som Wergeland og Welhaven var usamde om.
 7. Kva vert meint med at det perspektivet Wergeland hadde på Noreg og "det norske", vann? Er du samd i denne karakteristikken?

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale