Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Forteljingar om det norskeChevronRight
 5. Herder og folkeåndenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Herder og folkeånden

Oppgåver om Johann Gottfried Herder og nasjonalromantikken.

Fra Telemark malt av Erik Erenskiold 1883
[i]Fra Telemark[/i] er måla av Erik Werenskiold i 1883.

Oppgåve 1

Les fagartikkelen På leit etter den norske folkesjela (relatert) og svar på spørsmåla:

 1. Kven var Herder? Lag ei skildring av han ut frå kva du veit om han. Gjer greie for Herders syn på kva som bør vere utgangspunkt for ein nasjonalstat.
 2. Kva meiner han med omgrepet "folkeånd" eller "folkesjel"? Er dette omgrep vi bruker i dag? I så fall, tyder dei det same i dag som då Herder levde?
 3. Kvifor er Herder sentral for "det norske prosjektet"?

Oppgåve 2

Herders tenking var sentral for det som har vorte omtalt som nasjonalromantikken.Les fagartikkelen om nasjonalromantikken i Store norske leksikon:

Svar på følgjande oppgåver:

 1. Kva kjenneteiknar nasjonalromantikken?
 2. Kva for døme på nasjonsbyggjande arbeid finn du i teksten?
 3. Til slutt: Kva samanheng ser du mellom det du har lese om Herder, og det du har lese om nasjonalromantikken?

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Hvorfor havet er salt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Kvernen som står og maler på havsens bunn

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Kjerringa mot strømmen - folkeeventyr

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Kjerringa mot strømmen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Prinsessa som ingen kunne målbinde

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Faderen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Fædrenes arv

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Norge i fløtesaus

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff