Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Forteljingar om det norskeChevronRight
 5. Samanlikn "det norske" før og noChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Samanlikn "det norske" før og no

Emnet Førestillingar om det norske trekk opp ulike perspektiv på "det norske". Vel eitt perspektiv og finn nokre eldre og nokre moderne tekstar der dette perspektivet er brukt.

Norsk flagg i gammeldags ryggsekk. Foto.

Du kan jobbe med oppgåva på ulike måtar. Her er tre forslag:

 1. Hald eit foredrag på 10 minutt for klassen om temaet "Noreg før og no" – gjerne med ein egen tittel eller problemstilling.
 2. Skriv ein artikkel. Gjer først greie for det temaet du valde – kva naturen hadde å seie for nasjonsbygginga, nordmenns karaktereigenskapar og så bortetter. Deretter samanliknar du ein tekst frå 1800-talet med ein tekst frå i dag som handlar om dette temaet.
 3. De kan ha eit gruppearbeid eller eit individuelt arbeid der du jobbar med å svare på følgjande oppgåver med utgangspunkt i eit sjølvvalt tema:
  – Kva var typisk for synet på dette på 1800-talet?
  – Kven var det som meinte noko om dette temaet på 1800-talet, og kva meinte dei?
  – Korleis er temaet handsama i den (dei) moderne teksten(-ane) du har valt å jobbe med?
  – Kva er likt og kva er ulikt i dei eldre og dei moderne tekstane?

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale