Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Forteljingar om det norskeChevronRight
 5. Kva kjenneteiknar fedrelandssongane?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kva kjenneteiknar fedrelandssongane?

Kva for funksjon har fedrelandssongar? Korleis lovprisar dei norske fedrelandssongane Noreg og det norske? Er tekstane i dei andre nordiske fedrelandssongane like prega av nasjonsbyggjing som dei norske?

Finsk, norsk, svensk, islandsk og dansk flagg blafrer i vinden. Foto.

Oppgåve 1

Vel ein av dei desse fire norske fedrelandssongane:

 1. Kva for syn på Noreg kjem fram i teksten? Grunngi svaret med å vise til døme.
 2. Korleis vert naturen skildra? Kva for effekt har det?
 3. Finn ord med positiv ladning og ord med negativ ladning. Finn eventuelle symbol og metaforar i tekstane. Har nokre av desse orda ein nasjonsbyggjande funksjon? Grunngi svaret.
 4. Dersom det er menneske med i tekstane, kva for eigenskapar har dei? Kva for bilete får du av nordmannen i teksten?
 5. Diskuter til slutt: Korleis fungerer teksten nasjonsbyggjande?

Oppgåve 2

Samanlikn den norske fedrelandssongen du har valt, med enten den svenske nasjonalsongen, Du gamla, du fria eller den danske nasjonalsongen, Der er et yndigt land.

 1. Korleis vert Danmark eller Sverige skildra i sine eigne nasjonalsongar?
 2. Kva for eigenskapar ved landet vert det lagt vekt på?
 3. Har teksten berre eit nasjonalt perspektiv, eller finst det andre perspektiv i teksten?
 4. Diskuter – er denne teksten like nasjonsbyggjande som den norske du samanliknar han med?

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale