Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Forteljingar om det norskeChevronRight
 5. Lag ei turistbrosjyreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Lag ei turistbrosjyre

Lag ei turistbrosjyre der du presenterer Noreg i dag for utanlandske turistar.

Gammel ryggsekk med norske flagg og Holmekollbakken i bakgrunnen. Foto.

Oppgåve 1

Lag ein turistborsjyre.

Tenk deg at du skal lage ein turistbrosjyre for Noreg i dag. Om du vil ha idear og inspirasjon, kan du gå inn på heimesidene til Den Norske Turistforening eller Visit Norway.

 1. Kva vil du leggje vekt på?
 2. Korleis vil du presentere Noreg for turistar?
 3. Kva vil du marknadsføre som typisk norsk og som verdt å sjå i Noreg?
 4. Kva for bilete vil du bruke?

Bruk eit enkelt layoutprogram og lag ein brosjyre. Finn bilete og produser ein samansett tekst.

Oppgåve 2

Lag eit refleksjonsnotat.

Som eit vedlegg til produktet du lagar, bør du lage eit refleksjonsnotat der du svarar på desse spørsmåla:

 1. Kva er den viktigaste forskjellen mellom nasjonsbyggjarane si framstilling av Noreg og ei moderne turistbrosjyre?
 2. Kva for val gjorde du som du trur ein ikkje kunne gjort på midten av 1800-talet? Grunngi svaret ditt.

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale