Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. Bilete av NoregChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Bilete av Noreg

Noreg og norsk historie var populære motiv for biletkunstnarar og fotografar på 1800-talet. Lag eit lysbiletshow og vis korleis Noreg eller "det norske" kjem til uttrykk i ulike bilete.

Ein båt med brudefølge på ein norsk vestlandsfjord med høge fjell i bakgrunnen. Maleri.
Måleriet Brudeferd i Hardanger finst i fleire versjonar. Den første versjonen frå 1848 er den mest kjende og er eigd av Nasjonalgalleriet. Måleriet er eit hovudverk innan den nasjonalromantiske kunsten i Noreg.

Noreg på lerretet

Innanfor biletkunsten vert 1800-talet sett på som ein gullalder, og norsk natur var eit mykje brukt motiv. Eit velkjent døme er Brudeferd i Hardanger, måla av Tidemand og Gude i 1848.

Men også fortida vår og folkelivet vårt vart no visualisert. Både Snorres kongesoger og norsk folkedikting kom ut i illustrerte utgåver. Det er derfor frå denne tida vi har bileta våre av norske vikingar, trollet, huldra og nøkken.

Etter kvart vart også fotografi av folk og landskap meir vanlege, ettersom ny teknologi gjorde fotografering enklare og betre.

Oppgåve

Lag ein samansett tekst.

  • Finn fotografi, måleri, teikningar eller andre illustrasjonar frå 1800-talet på Internett.
  • Lag eit lysbiletshow som du kallar "Bilete frå 1800-talet". Lag små undertitlar på bileta der du fortel kva biletet heiter, kva motivet førestiller, og kven som har laga eller teke biletet – om du kan finne ut av det.
  • Vis lysbiletshowet for klassen. Til kvart bilete bør du knyte ein kommentar om korleis Noreg og/eller "det norske" kjem til uttrykk i biletet.

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale