Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. Vi ere en nasjon, vi med (Småguttenes nasjonalsang)ChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Vi ere en nasjon, vi med (Småguttenes nasjonalsang)

"Smaagutternes Nationalsang", betre kjend som "Vi ere en nasjon vi med", er skriven av Henrik Wergeland. Dette er den første fedrelandssongen som er skriven for barn.

Henrik Wergeland er ein sentral person i norsk 17. mai-feiring. Ideala hans om folkeopplysing og demokrati for alle har gjort at han har fått mykje av æra for at barna har ei så sentral rolle i den norske 17. mai-feiringa. Men det er skolestyrar Peter Qvam (1822–1907) og Bjørnstjerne Bjørnson som meir direkte har æra for barnetoga. Det første barnetoget gjekk 17. mai 1870, 25 år etter at Wergeland var død.

Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange,
et fedreland vi frydes ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er,
vår tunge kan en sang blant fler
av Norges æres-sange.

Mer grønt er gresset ingensteds,
mer fullt av blomster vevet
enn i det land hvor jeg tilfreds
med far og mor har levet.
Jeg vil det elske til min død,
ei bytte det hvor jeg er fødd,
om man et paradis meg bød
av palmer oversvevet.

Hvor er vel himlen mere blå?
Hvor springer vel så glade
de bekker som i engen gå
for blomstene å bade?
Selv vinteren jeg frydes ved,
så hvit og klar som strøet med
all stjernehimlens herlighet
og hvite liljeblade.

Jeg ikke vil for fremmed vår
min norske vinter bytte,
og fremmed slott ei nær forslår
imot min faders hytte.
Han sier han er der så fri.
Det ei så nøye fatter vi,
men noe godt er visst deri
som verd er å beskytte.

Gid jeg da snart må blive stor
-jeg har så lenge biet-
at tappert jeg kan verne for
min faders dyre frihet!
Og skulle noen vel med makt
få fedrelandet ødelagt?
Hvert liv, min fader jo har sagt,
er til dets frelse viet.

Det leve da som gran og fyr,
de sterke, eviggrønne,
som stjernene bak sine sky'r
er alltid like skjønne!
Kom vår og høst, som alltid før,
med blomster for min moders dør
med gyllent korn på faders stør,
som vil du dem belønne.

Henrik Wergeland, 1841?

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale