Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. Noreg, nordmenn og det norske i vår tidChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kunne identifisere ulike førestillingar om kva som er typisk norsk i eldre tekstar og tekstar frå vår tid, og sjå likskapar og forskjellar
  • kjenne til aktuelle debattar om «det norske»
  • forstå korleis ulike kulturuttrykk pregar korleis vi nordmenn oppfattar oss sjølve og personar som ikkje er etnisk norske