Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. Historia og forteljingane om NoregChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du:

  • kjenne til kva rolle norsk historie og forteljingar om Noreg spelte for utviklinga av ein nasjonal identitet på 1800-talet
  • kjenne til korleis forfattarar som Welhaven og Wergeland bidrog i debatten om «det norske»
  • kunne tolke tekstar i ulike sjangrar der «det norske prosjektet» er motiv og tema
  • forstå kvifor folkediktinga vart sentral i «det norske prosjektet»