Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. Skriv ein resonnerande tekst om nasjonsbyggjaraneChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Skriv ein resonnerande tekst om nasjonsbyggjarane

Du har no lært om kva som sette debatten om «det norske» i gang, og at jakten på ein nasjonal identitet oppstod i eit Europa i endring. «Det norske prosjektet» var eit identitetsprosjekt.

Nærbilde av en som skrive rpå tastatur. Foto.

Skriveoppgåve

Skriv ein resonnerende tekst på ca. 800 ord, med utgangspunkt i fagtekstar og ein eller fleire litterære tekstar i læringsstien Dei første nasjonsbyggjarane.

  • I teksten skal du gjere greie for kva som kjenneteiknar «det norske prosjektet» dei første tiåra på 1800-talet, og kvifor det var så viktig å finne ein nasjonal identitet.
  • Drøft deretter kva verd nasjonal identitet kan ha.

Vurdering

Be læraren din, eller ein medelev, om tilbakemelding på teksten du har skrive. Du kan for eksempel be om tilbakemelding på:

  • bruk av fagomgrep
  • argument i drøftinga
  • tekststruktur

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale