Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. Dei første nasjonsbyggjaraneChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Ein læringssti om nasjonsbygging og kva som prega debatten om «det norske», politisk og ideologisk, dei første tiåra på 1800-talet.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til kva som prega debatten om «det norske», politisk og ideologisk, dei første tiåra på 1800-talet
  • vite kva «Norske selskab» var, og korleis personar i «selskabet» prega debatten om «det norske» på slutten av 1700-talet
  • ha kjennskap til Johann Gottfried von Herder og hans teori om «folkeånden»
  • kunne samanlikne ulike nordiske fedrelandssongar og forstå kva syn på nasjonen som kjem til uttrykk i dei
  • forstå at «det norske prosjektet» var del av eit større europeisk prosjekt, der ein i ulike land var på jakt etter ein nasjonal identitet