Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. På leit etter den norske folkesjelaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

På leit etter den norske folkesjela

Den tyske filosofen og diktaren Johann Gottfried Herder (1744–1803) fekk mykje å seie for den norske nasjonsbygginga. Det er på mange måtar synet hans på kva ein nasjon er, som kom til å danne grunnlaget for den nye norske nasjonen.

Askeladden har fått prinsessa og halve kongeriket.
Askeladden har fått prinsessa og halve kongeriket

Folkeånden eller folkesjela

Herder meinte at ein nasjon bør dannast på bakgrunn av at eit folk har eit felles språk, ei felles historie, og felles kultur og verdiar – altså ein kulturell fellesskap. Han kalla denne fellesskapen for "folkeånden" eller "folkesjela".

For å få tak i denne folkeånden vart det sentralt å studere folkelege tekstar, kulturelle uttrykk og levevanar. Herder var sjølv folkeminneforskar og samla inn ulike folkeeventyr og songar som folk flest kjende til.

Om Johan Gottfried Herder

0:00
Om Johan Gottfried Herder

Kva gøymer seg i folkedjupet?

Folkeminnearbeid vart derfor veldig sentralt for dei norske nasjonsbyggjarane. Asbjørnsen og Moe samla inn, og skreiv ned, norske folkeeventyr og segner. Ivar Aasen starta arbeidet med å lage eit eige norsk skriftspråk, og Eilert Sundt studerte verdiane og levesettet til det norske folket.

Herder sine idear var derfor ei av drivkreftene bak det vi omtalar som "det norske prosjektet".

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale