Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tekst i kontekst

Dikt, forteljingar og skodespel, men også saktekstar, gir oss innblikk i korleis menneske har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevingar kan gjere oss glade, ettertenksame, triste eller sinte – og alltid litt klokare!

Henning Fjørtoft om tekst i kontekst

Emne

Tekst i kontekst

 • Les tekstar og sjå videoklipp som handlar om kulturmøte og kulturkonfliktar, men framfor alt om menneske og røynslene og opplevingane deira.

 • Når du skal samanlikne folkedikting og samtidstekstar, kan du sjå på likskapar og forskjellar i forteljemåte, og på det verdisynet som kjem til uttrykk i teksten.

 • Kva vil det seie å vere norsk? Hva pregar «norsk» kultur? Desse spørsmåla har vore debatterte i Noreg sidan slutten av 1700-talet – og dei blir framleis debatterte.

 • Norrøn tid

  Den norrøne perioden fell i store drag saman med den epoken som i Europa blir kalla mellomalderen.

 • Barokken

  Ei innføring i språk, litteratur og samfunnstilhøvepå 1600-talet.

 • Opplysningstida

  Introduksjonsside om opplysningstida, ein epoke preget av preges av rasjonalitet.

 • Modernisme

  Modernisme er eit samleomgrep for ei rekkje ulike retningar og stilartar innanfor kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har prega vestleg kultur frå rundt år 1900 og framover.

 • Oppslagsverk som omfattar litteratur- og språkhistorie frå norrøn tid og fram til i dag. Her finn du også ei eiga lyrikkhistorisk tidslinje.