Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. Nordiske språkChevronRight
 5. Kva kan du om svensk?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva kan du om svensk?

Svar på spørsmåla

 1. Kor mange menneske taler svensk?
 2. Kvar taler folk svensk?
 3. Har svensk dialektar?
 4. Kva er rikssvensk?
 5. Kva for to bokstavar bruker svensk i staden for æ og ø?
 6. Er det godt samsvar mellom tale og skrift i svensk?
 7. Svensk har monoftongering. Kva er dette? Gi eksempel.
 8. Svensk har to grammatiske kjønn, felleskjønn og nøytrum. Samanlikn med dei tre grammatiske kjønna i norsk. Kva for to kjønn har falle saman her?
 9. Har moderne svensk kasusbøying, eller har kasus blitt borte slik som i moderne norsk?
 10. Kva for ending får svenske verb i infinitiv?
 11. Kva heiter infinitivsmerket?
 12. Verb i moderne norsk blir bøygde i tid, men ikkje i person og tal. Kva med svensk?
 13. Samanlikn norsk og svensk gradbøying av adjektiv. Kva for fellestrekk finn du?

Læringsressursar

Nordiske språk