Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. Nordiske språkChevronRight
 5. Kva kan du om islandsk?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Kva kan du om islandsk?

 1. Kor mange menneske snakkar islandsk i dag?
 2. Kvar snakkar dei islandsk?
 3. Kvifor er islendingane flinke til å forstå og gjere seg forståtte på andre nordiske språk?
 4. Islendingane er kjende for språklig purisme. Kva tyder dette uttrykket? Du kan slå opp i Store norske leksikon viss du ikkje har høyrt ordet tidlegare.
 5. Gi nokre eksempel på nye ord som islendingane har laga i staden for å ta inn eit tilsvarande fremmendord.
 6. Kvifor finst det nesten ikkje dialektforskjellar på Island?
 7. Kvifor er det større avstand mellom skriftspråk og talemål i islandsk enn i norsk?
 8. Nemn nokre språklydar i islandsk som har endra seg sidan norrøn tid.
 9. Kva vil det seie at islandsk er eit kasusspråk?
 10. Kor mange grammatiske kjønn har islandsk?
 11. Kvifor har moderne islandsk fleire fellestrekk med nynorsk enn med bokmål?

Læringsressursar

Nordiske språk