Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. NynorskkursChevronRight
 5. Oppsummering: verbbøyingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øving

Oppsummering: verbbøying

No har du gått gjennom ein del vanlege feil elevar gjer når dei skriv nynorsk

Du kan

 • bøye a-verb
 • skilje mellom e-verb og a-verb
 • bøye sterke verb i presens
 • beskrive kva som skil sterke verb frå svake verb
 • bøye verba å finnast og å synast, rett
 • bruke passiv med bli og st-passiv
 • bøye nokon litt “vrine” verb

Test kor mykje du hugsar!

Øving


Læringsressursar

Nynorskkurs

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar