Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som systemChevronRight
  4. NynorskkursChevronRight
  5. Kva kan du frå før om verb?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Kva kan du frå før om verb?

For å lære deg korleis du samsvarsbøyer perfektum partisipp i nynorsk, må du vite korleis vi deler verba inn i grupper.

Aller helst bør du ha gått gjennom læringsstiane om sterke og svake verb før du tar for deg samsvarsbøyinga, men test kunnskapane dine om verb i oppgåvene nedanfor – kan hende verbkunnskapen frå tidlegare framleis “sit” godt!

Verbgrupper

  • Vi skil mellom sterke og svake verb.
  • Dei svake verba deler vi inn i fire undergrupper: a-verb, e-verb, j-verb og kortverb. I tillegg har vi nokon svake verb med uregelrett bøying.

Øving 1

Sterkt eller svakt verb?

Øving 2

Perfektum partisipp

Øving 3

Veit du svara?

Læringsressursar

Nynorskkurs

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar