Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som systemChevronRight
  4. NynorskkursChevronRight
  5. Bokmålspronomenet “man”ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øving

Bokmålspronomenet “man”

Ordet "man" bruker vi ofte på bokmål når vi ikkje vil vise kven som skal gjere noko. På nynorsk kan vi ikkje bruke ordet i det heile tatt.

Kva er gale med denne setninga?

  • Man skal ikkje lyge.

Det riktige skal vere: “Ein skal ikkje lyge”. På nynorsk bruker vi ikkje “man”. I staden bruker vi ein, eller du eller vi.

Uttrykksmåten med “ein” er den mest upersonlege. “Vi” er noko meir personleg, men likevel formelt. “Du” er den mest personlege og mest uformelle uttrykksmåten.

  • Ein skal ikkje lyge.
  • Du skal ikkje lyge.
  • Vi skal ikkje lyge.

Av og til kan vi også bruke “dei”.

Øving


Læringsressursar

Nynorskkurs

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar