Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. NynorskkursChevronRight
 5. Kva kan du frå før om genitiv?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kva kan du frå før om genitiv?

Sjekk kunnskapane dine om genitiv, og ta ein liten repetisjon om nødvendig.

Kva er genitiv?

 • Genitiv er er ei form av substantivet som markerer kven som eig noko: Emilies moped, kongens tale, Noregs statsminister. Vi kan spørje: Kven sin moped? Kven sin tale? Kven sin eller kva for ein statsminister?
 • Vi dannar genitiv ved å legge til endinga -s til substantivet. Derfor snakkar vi også om s-genitiv.
 • S-genitiv bruker vi i både bokmål og nynorsk, men han er meir vanleg i bokmål. Når vi skriv nynorsk, vel vi ofte andre uttrykksmåtar.
 • Vi kan for eksempel skrive Emilie sin moped, talen til kongen eller den norske statsministeren. Desse uttrykksmåtane kan vi fint bruke på bokmål også.
 • Ved ord som endar på -s, -x eller -z er omskriving med sin vanleg i både bokmål og nynorsk: Johannes sin sykkel, Netflix sin nye serie.
 • Ver merksam på at vi aldri bruker apostrof-teikn (') ved genitiv i norsk. Det gjer vi berre i engelsk: Emily’s scooter, the King’s speech.

Øving

Når er det greitt å bruke s-genitiv på nynorsk? Og kva for andre måtar finst det for å uttrykke eigedomsforhold? Dette vil du få svar på i e-forelesinga om genitiv, men prøv deg først med eit kritisk blikk på frasane under. Dei er alle brukte i e-forelesinga.

 • Finst det nokon bokmålsfrasar her som høyrest litt “stive” ut i øyra dine? Kva for nokon i tilfelle? Kva ville du sagt i staden?
 • Vurder kva for frasar (uttrykk) som godt kan stå med s-genitiv også i nynorsk.
 • Foreslå omskrivingar for dei frasane der s-genitiv er mindre heldig på nynorsk.
 1. Lenes katt
 2. husets vegger
 3. klubbens spillere
 4. Petters kake
 5. tantes bil
 6. husets vegger
 7. skolens administrasjon
 8. bussens passasjerer
 9. bilens tilstand

E-forelesing om genitiv: Genitiv

Læringsressursar

Nynorskkurs

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om adjektiv?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: adjektiv i nynorsk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om aktiv og passiv uttrykksmåte?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: aktiv og passiv form av verbet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om bestemmarord?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: bestemmarord

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om spørjeord?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva hugsar du frå e-forelesinga?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummeringsoppgåve: genitiv

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om pronomen?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva hugsar du frå e-forelesinga?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: nynorske pronomen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva hugsar du frå e-forelesinga?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: sterke verb

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om svake verb?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: svake verb

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om substantiv?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du om substantivbøying i nynorsk?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva hugsar du frå e-forelesinga?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: substantiv

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: substantiv

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: verbbøying

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: pronomen og eigedomsord

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om verb?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva hugsar du frå e-forelesinga?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: samsvarsbøying

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff