Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Språket som system

Språk er lydar som er sette i system for å skape meining. Vi bruker lydane til å byggje ord, og vi set saman ord til setningar etter bestemde reglar. Grammatikken beskriv desse reglane. Men reglane endrar seg over tid, og slik oppstår både dialektar, sosiolektar og nye språk.

Bilde av person der struktur vises i hjerne og snakkeboble med bokstaver og ord i bakgrunnen. Illustrasjon.

Emne

Språket som system

 • Språklære

  Lær om lydverk, orddanning, bøying, ordklassar og setningsbygnad i norsk.

 • Ordklassar

  Vi deler orda inn i ordklassar som fortel noko om kva eigenskapar dei har.

 • Setningslære

  Syntaks og setningslære handlar om kva reglar som gjeld for å lage korrekte setningar.

 • Dette kurset er for deg som ønsker ei enkel innføring i nynorsk som sidemål. Her finn du blant anna læringsstiar og interaktive øvingar.

 • Nynorskkurs

  I dette kurset får du ei grundig innføring i nynorsk grammatikk. Her finn du blant anna læringsstiar, interaktive øvingar og e-forelesingar.

 • I emnet "Frå bokmål til nynorsk" skal du lære om dei viktigaste forskjellane mellom dei to målformene.

 • Språket er eit viktig signal på gruppetilhøyrsle. Det fortel kor vi kjem frå, kva vi jobbar med og kven vi ønskjer å vere. Lær om ulike typar gruppespråk.

 • Talemål

  Kva særmerkjer talemålet i Noreg? Les om norske dialektar og om endringar i talemålet.

 • Nordiske språk

  Norsk, islandsk, færøysk, dansk og svensk er nordiske språk. Les om kva desse språka har felles og kva for skilnader som finst mellom dei.