Hopp til innhald

Norsk

 1. Home
 2. NorskChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Ei kort innføring i korleis norskfaget på NDLA er bygd opp, og noko informasjon om munnleg og skriftleg eksamen.

 • Alle språka har faste reglar. Men reglane endrar seg over tid, og dei kan brytast medvite. Lær om grammatikk, dialektar, sosiolektar og nabospråk.

 • Språkhistoria fortel oss korleis historiske hendingar, teknisk utvikling og politiske avgjerder har påverka språkutviklinga frå norrøn tid og fram til i dag.

 • Når du jobbar med språk og tekst, treng du verktøy og fagomgrep. Lær om kommunikasjon, språklege verkemiddel, sjangrar, retorikk og argumentasjon.

 • Rett ord til rett tid! Jobb med presentasjonar, talar og innlegg, og lær om god diskusjons- og møteskikk.

 • Øv deg på å skrive kreative tekstar, argumenterande tekstar og tekstanalysar, og få råd om korleis du kan skrive fordjupingsoppgåve.

 • Tekst i kontekst

  I norskfaget blir du kjend med tekstar frå ulike tider, og du lærer om den historiske, kulturelle eller politiske samanhengen tekstane har blitt skapte i. Denne kunnskapen er ofte heilt naudsynt for å forstå ein tekst. Les og bli klokare!

 • Korleis finn du fram til pålitelege kjelder? Kva er lov å bruke og publisere? Kva for omsyn må du ta til personvern, og korleis krediterer du kjelder på rett måte?

Om norskfaget

Lysegrå, polert og avrunda stein som ligger på kantete steiner med lav. Finnmark. Foto.

Om norskfaget

Dikt, forteljingar, debattinnlegg, talar, rapportar – med språket skaper vi draumar og røyndom. I norskfaget blir du kjend med litteraturen og lærer å bli ein dyktig språkbrukar!

Nytt innhald

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Facebook