Hopp til innhald

Norsk

 1. Home
 2. NorskChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Ei kort innføring i korleis norskfaget på NDLA er bygd opp, og noko informasjon om munnleg og skriftleg eksamen.

 • Alle språka har faste reglar. Men reglane endrar seg over tid, og dei kan brytast medvite. Lær om grammatikk, dialektar, sosiolektar og nabospråk.

 • Når du jobbar med språk og tekst, treng du verktøy og fagomgrep. Lær om kommunikasjon, språklege verkemiddel, sjangrar, retorikk og argumentasjon.

 • Vi har eit språkleg mangfald i Noreg der majoritetsspråk, minoritetsspråk, dialektar og andre språklege variantar møtest.

 • Språkhistoria fortel oss korleis historiske hendingar, teknisk utvikling og politiske avgjerder har påverka språkutviklinga frå norrøn tid og fram til i dag.

 • Rett ord til rett tid! Jobb med presentasjonar, talar og innlegg, og lær om god diskusjons- og møteskikk.

 • Øv deg på å skrive kreative tekstar, argumenterande tekstar og tekstanalysar, og få råd om korleis du kan skrive fordjupingsoppgåve.

 • Tekst i kontekst

  Bli kjend med tekstar frå ulike tider og lær om samanhengen tekstane har blitt skapte i. Denne kunnskapen er ofte heilt naudsynt for å forstå ein tekst.

 • Kritisk tilnærming til tekst er å vurdere tekstane vi les – truverdet og påverknadskrafta deira, men også å tenkje over eigen kommunikasjon.

Om norskfaget

Lysegrå, polert og avrunda stein som ligger på kantete steiner med lav. Finnmark. Foto.

Om norskfaget

Dikt, forteljingar, debattinnlegg, talar, rapportar – med språket skaper vi draumar og røyndom. I norskfaget blir du kjend med litteraturen og lærer å bli ein dyktig språkbrukar!

Nytt innhald

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook