Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 4. Kulturell identitetChevronRight
 5. Om føter og røterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Om føter og røter

Oppgåve 1

Leit opp på Internett kva du kan finne om Amish-folket i Pennsylvania i USA. Finn ut om deira leveform og forhold til omverda.

 • Korleis kan dei halde oppe livsforma si i det moderne USA?
 • Kven har definisjonsmakta når det gjeld livsstilen deira? Kven set normene?
 • Kjenner du andre religiøse grupper som baserer seg på «rein identitet»?

Oppgåve 2

Sjå nærare på gruppa norsk-amerikanarar:

 • Korleis markerer etterkommarane av nordmenn si norske identitet i USA?
 • Kva for identitetsmarkørar blir viktige?
 • Kan ein både vere nordmann og amerikanar?
 • Kva for identitet vil du tilskrive desse gruppene: rein identitet, bindestreksidentitet eller kreolsk identitet?

Læringsressursar

Kulturell identitet