Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 4. Kulturell identitetChevronRight
 5. Splitta eller heil personlegdom?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Splitta eller heil personlegdom?

Oppgåve 1

Fram til ho var 12 år hadde Aicha Bouchou, som har marokkansk bakgrunn ein fin barndom, men mykje endra seg etter det. Sjå klippet.

Ung innvandrar om restriksjonar heime
 • Kva seier dette klippet om det å vekse opp med to kulturar?
 • Kvifor trur du foreldra blei mykje strengare da ho blei 12 år?
 • Kvifor gjaldt den strenge oppsedinga ikkje for brørne hennar?
 • Korleis ser ho på oppsedinga ho fekk i dag?

Oppgåve 2

Khalid Hussain var berre 16 år gamal da han i 1986 skreiv Noregs fyrste innvandrarroman. Hovudpersonen i "Pakkis" seier: ."På skolen er jeg som alle andre norske gutter, og hjemme er jeg som alle andre pakistanske gutter pleier å være." Sjå klipp frå intervjuet.

 • Kva seier han om språket si tyding?
 • Kva seier han om identitetskonflikt?
 • Kjenner forfattaren at han har ein splitta eller heil personlegdom?

Læringsressursar

Kulturell identitet