Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 4. Kulturell identitetChevronRight
 5. Kulturell identitetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kulturell identitet

Oppgåve 1

Drøft: Kvifor er det viktig å ha innsikt i kva identitet er for å forstå grunnlaget for kommunikasjon mellom menneske?

Oppgåve 2

Når du ser deg sjølv i spegelen, kva ser du? Kva av det du ser, tenkjer du på som din identitet? Sjå på Joharis vindauge – ein kommunikasjonsmodell. Kva ville du presentere for andre (i den opne delen)?

 • Lag ein collage i klassen med spegelbilete, der du/de plottar inn det du/dere vil presentere for dei andre.
 • Når dere har laget collage, diskuter kva identitet er. Har nokon vore meir opne enn andre, og tatt med ting som andre ville ha det i det skjulte feltet?
 • Drøft kvifor dette vil være forskjellig frå person til person.

Oppgåve 3

 • Kvifor var det særs viktig å finne "den norske folkesjelen" i siste halvdel av 1800-talet?
 • Kva felt konsentrerte nasjonalromantikarane seg om? Kvifor, trur du?
 • Kan vi snakke om ei norsk folkesjel? I så fall, kva består ho i?

Læringsressursar

Kulturell identitet