Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Språk og samtaleanalyseChevronRight
  5. Lukka og open samtaleChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Lukka og open samtale

Under drøftinga av hermeneutisk analysemodell drøfta vi grundig open og lukka kommunikasjon. Ei lukka spørsmålsstilling opnar berre for ein bestemt type svar, mens ei opa spørsmålsstilling opnar for fleire svaralternativ og mogeleg diskusjon.

Oppgåve

Denne teksten er hentet frå ein elevblogg der temaet er samtaleanalyse:

«Ein skinndialog er ein dialog der det kan verke som om eleven følgjer si eiga resonnementsrekkje, men i røynda er det læraren som styrer elevane via lukka spørsmål som det er enkelt å svare på. Desse spørsmåla er knytte til læraren si eiga forståing og resonnementsrekkje, og dermed kan syntesen, heilskapen og forståinga hos eleven bli fråverande»

  • Diskuter denne observasjonen. Stemmer den i klassen dykkar?
  • Har de diskutert dette fenomenet med læraren?

Læringsressursar

Språk og samtaleanalyse