Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonsteoriChevronRight
 4. Språk og samtaleanalyseChevronRight
 5. ReparasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Reparasjon

Når vi analyserer ein samtale, vil vi ofte sjå at det kan oppstå misforståingar i løpet av samtalen. Nokre gonger må vi kanskje inn og «reparere» eller korrigere for å sikre at alle har ei felles forståing av det som blir sagt. Dette skal vi sjå på her.

Nærbilde av rustne tannhjul. Foto.
For at samtalen ikkje skal stoppe opp, reparerer og korrigerer vi undervegs.

Hugsar du at ordet kommunikasjon kjem av communicare som tyder "å gjere felles"? Kva då når talaren forstår på responsen at lyttaren ikkje har forstått det han/ho ønskjer å formidle? Eller kan hende må lyttaren stoppe opp og stille spørsmål for å få utdjupande forklaring? Begge partane kan ha behov for å forklare ord og setningar, innhaldet eller kva slags språkhandling som var meint. Dette blir kalla reparasjon.

Døme på reparasjon

I artiklane våre om samtaleanalyse har vi sett på klippet frå Klassefesten der Johan Olav Koss (JO) snakkar om russebilen sin saman med programverten Dan Børge Akerø (DB).

Samtalen er slik:

 1. DB: Vi skal se bilde av en russebuss – [Sodomitten].
 2. JO: [Jeg skal] ikke gå inn på det.
 3. DB: Det står også «de anstendige» (latter).
 4. DB: Her er en pansret utbrettsutgave av Koss. (stort smil)
 5. DB: Hvordan var russetida? (blikk-kontakt)
 6. JO: Fantastisk moro. Jeg fikk lov til å feste for første gang i mitt liv, og det var moro. (smil)
 7. DB: Var det ikke noen fest før det? Er det [riktig?](spørrende ansiktsuttrykk)
 8. JO: [Nei.] (rister svakt på hodet)
 9. JO: Ingen torde å si noe.. mhm. Russebilen var veldig spesiell, den bygde vi sjøl.
 10. DB: Var den alltid til å stole på? (stirrende)
 11. JO: !Nei, det var den ikke (latter). Så vi fikk ikke godkjent den for 17. mai-toget. Så vi snek oss inn der. Midt i toget stoppet den. Det var ikke bra.
 12. DB: !Jøss! (kast med hodet)
 13. JO: Men løsningen var en halv flaske vodka i forgasseren. Det gjorde hele greia, så kjørte vi videre…(latter).

Når vi ser på dette samtaledømet vårt, ser vi at JO forstår at DB vil inn på tidlegare festutskeiingar i replikk 7. JO vil ikkje inn på det, nektar i respons 8, og reparerer i replikk 9 ved å halde seg til russebilen.

Læringsressursar

Språk og samtaleanalyse